De salon

De salon

Bij beautysalon A Presto kunt u terecht voor heel veel behandelingen omtrent de huid, handen en voeten.

Parkeren kan op een groot parkeerterrein voor de deur van de Salon en de jumbo. Dit is gratis parkeren.Privacyverklaring

AVG WETGEVING
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Deze Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en
het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).
Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik als schoonheidsspecialiste, nagelstyliste, pedicure en masseur voor het uitvoeren van verantwoordelijke behandelingen over u vast moet leggen.

PRIVACYVERKLARING VAN Beautysalon A Presto

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautysalon A Presto, verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Beautysalon A Presto, of om een andere reden persoonsgegevens aan Beautysalon A Presto verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Beautysalon A Presto, Beukenlaan 606 3203 AC Spijkenisse, telefoonnummer 06-144802952 Kamer van Koophandelnummer 61441961

De salon is bereikbaar via:
Telefoon: 06 –44802951
of email: info@beautysalonapresto.nl

2. Welke gegevens verwerkt Beautysalon A Presto en voor welk doel.

2.1 Beautysalon A Presto verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u de persoonsgegevens die wij verwerken;

 1. voor- en achternaam
 2. geboortedatum, geslacht
 3. adresgegevens en eventueel een postadres (wanneer nodig)
 4. telefoonnummer en e-mailadres
 5. intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens
 6. productgebruik van de gegevens behandeling
 7. voor- en na foto’s
 8. het afhandelen van uw betaling en eventueel het rekeningnummer, indien van toepassing bij factuur of automatische incasso procedure

2.2.Beautysalon A Presto verwerkt de in sub 2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Uw naam, adres,geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor:
  • contact over te maken afspraken, bij eventuele annulering van afspraken, huisbezoeken en voor het nazenden van facturen.
  • het versturen van uitnodigingen en informatie over de diensten en activiteiten van Beautysalon A Presto.
  • het reageren op uw bestellingen, (aan)vraag en/of boeking
 2. Uw gezondheidsgegevens en (huid)diagnoses worden gebruikt om deze in de voortgang
  van de behandelingen en eventuele (huid) afwijkingen te monitoren i.v.m. contra-indicaties bij diverse behandelingen.
 3. De informatie over product gebruik van de gegeven behandeling(en) wordt gebruikt om bij eventuele (huid)reacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid.
 4. Voor- en na foto’s van huidproblemen worden met name gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Soms vragen wij aan u of wij de voor- en na foto’s van de behandelingen op social media mogen delen. Dit wordt echter pas gedeeld nadat wij uw schriftelijke toestemming middels een toestemmingsformulier van u hebben ontvangen.
 5. Beautysalon A Presto is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.
 6. Beautysalon A Presto heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

2.3 E-mail berichtgeving:
Beautysalon A Presto gebruikt uw naam en e-mailadres om u per e-mail informatie of nieuwsbrief toe te sturen over de activiteiten, interessante informatie en diensten van Beautysalon A Presto

Afmelding voor deze e-mail/ mailing is te allen tijde mogelijk door het sturen van een e-mail naar: info@beautysalonapresto.nl of via de afmeldlink onderaan de mailing.

2.4 Informatie verstrekking aan derden:

Beautysalon A Presto verkoopt haar gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken is onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.Beautysalon A Presto blijft verantwoordelijk voor deze bewerking.

3. Niet – persoonlijke informatie

 1. Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet-persoonlijke aard. (bv. het type computerbesturingssysteem, het type internet browser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.
 2. Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken Facebook, Google+ en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd met een code AddThis.com, die een cookie plaatst. Lees de Privacy verklaring van Google+, Facebook en Instagram wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere website wordt verzonden.

Beautysalon A Presto is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als u op de website van Beautysalon A Presto terecht kwam via de website van een derde.

5. Bewaartermijnen
Beautysalon A Presto verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt om deze gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden deze persoonsgegevens inclusief bijbehorende informatie vernietigd.

6. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Beautysalon A Presto, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en geoorloofde wijziging tegen te gaan.

6.2 Beautysalon A Presto neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoe die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beautysalon A Presto er tussen zit. Beautysalon A Presto gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens maakt Beautysalon A Presto, gebruik van diensten van derden de zogenaamde verwerker.

Met de verwerkers planetzelf en hostingtogo , hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Planetzelf: Dit systeem wordt gebruikt als klantenbestand en om bijzonderheden over huidaandoeningen of- problemen te vermelden. Tevens worden de producten vermeld die tijdens de behandeling gebruikt worden. Dit om een historie over de huid op te kunnen bouwen, zodat altijd de juiste behandeling uitgevoerd worden en het juiste product gebruikt wordt tijdens de behandeling. Daarnaast om eventuele afwijkingen op tijd te kunnen ontdekken. Deze gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Outlook: wordt gebruikt voor het versturen en ontvangen van e-mails.

Hosting to go: onze website leverancier.

7. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:

7.1 Via de eigenaresse van Beautysalon A Presto kunt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitsbewijs) en een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak in het kopie identiteitsbewijs uw pasfoto, MZR (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

Beautysalon A Presto zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen één maand na ontvangst hierover informeren.

7.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, als bedoelt in artikel 2. Kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresseBeautysalon A Presto.

7.3 Indien uw klachten hebt over de wijze waarop Beautysalon A Presto, uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/contact-us

7.4 Beautysalon A Presto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik of heeft u andere vragen en/of opmerkingen over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op via de eigenaresse van Beautysalon A Presto via de telefoon 06-4480 2951of email: info@beautysalonapresto.nl

8. Wijzigingen
Beautysalon A Presto behoudt zicht het recht voor om deze Privacy verklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt.

Wij adviseren u om de Privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Opgemaakt te Spijkenisse, 2 januari 2022